Acquista/prenota:

Perfect Days

REGIA:Wim Wenders
GENERE:Drammatico
DURATA:2h 05'
CAST: Arisa Nakano, Koji Yakusho, Sayuri Ishikawa, Tokio Emoto, Tomokazu Miura
Gi 22/02 19:00 21:15
Ve 23/02 19:45 22:00
Sa 24/02 18:10 20:20 22:30
Do 25/02 16:00 20:20 22:30
Ma 27/02 19:00 21:15
Me 28/02 19:00 21:15

Dieci Minuti

REGIA:Maria Sole Tognazzi
GENERE:Drammatico
DURATA:1h 42'
CAST: Alessandro Tedeschi, Barbara Chichiarelli, Barbara Ronchi, Fotinì Peluso, Margherita Buy
Ve 23/02 17:45
Sa 24/02 16:00
Do 25/02 18:20

Le Card 2024